Endnu flere digitale muligheder for borgerne
05-12-2014 16:00

Endnu flere digitale
muligheder for borgerne

Nu er Struer Kommune klar med endnu flere selvbetjeningsløsninger på nettet – og fra december skal alle benytte de digitale løsninger, hvis de ikke er blevet undtaget.

Struer Kommune tilbyder nu en bred vifte af selvbetjeningsløsninger på nettet. Det er blandt andet ansøgning om folkepension, boligstøtte, byggetilladelse og børnetilskud for enlige forsørgere samt anmodning om skilsmisse – og fra december skal alle borgere bruge de digitale løsninger, med mindre de har bedt om en undtagelse. Hvis en borger vil bede om en udtagelse, så kan det først ske, når der er en konkret ansøgning.

- Vi kan her i Struer Kommune se, at borgerne allerede er godt med, når det handler om at betjene sig selv på nettet. 87,1 procent af kommunens borgere er tilmeldt Digital Post, og har man først fået NemID, så ligger alle mulighederne åbne for selvbetjening på nettet, siger Carsten Hother Jensen, der er chef for Infocenter Struer, der hjælper med de mange digitale løsninger.

Tal fra Kommunernes Landsforening viser, at borgerne er gode til at benytte de digitale selvbetjeningsløsninger. Når forældrene skal skrive deres barn op til skole, sker det i 98 procent alle tilfælde digitalt, mens opskrivning til daginstitution bliver gjort digitalt i 83 procent af tilfældene.

- Der er selvfølgelig borgere, der ikke har adgang til en computer, og som gerne fortsat vil have muligheden for at kunne søge via en papirblanket. Dem er vi selvfølgelig parate til at hjælpe i Infocenter Struer – og vi hjælper selvfølgelig også borgerne med at komme i gang med de digitale løsninger, hvis de ønsker det, siger Carsten Hother Jensen.

FAKTA om de digitale muligheder
Via struer.dk eller borger.dk kan du blandt andet:
* Søge og beregne, hvad du kan få i boligstøtte. Modtager
  du allerede boligstøtte, skal du også oplyse ændringer i din
  indkomst digitalt

* Beregne og søge om folkepension og varmetillæg.
  Oplys også ændringer i din indkomst eller formue digitalt

* Anmod om separation og skilsmisse digitalt

* Ansøge om børnetilskud og oplys ændringer i samlivsforhold

* Ansøge om tilladelse til nyt byggeri, større ombygninger
  og andre væsentlige forandringer af et byggeri

FAKTA om Digital Post
* I Struer Kommuner er 87,1 procent af borgerne tilmeldt
  Digital Post og kan dermed også benytte de mange
  selvbetjeningsløsninger på nettet.
* Der er flere mænd end kvinder, der er tilmeldt Digital Post
  i Struer - 89,1 procenter af mændene og 85 procent af 
  kvinderne er tilmeldt.
* Jo ældre folk er, jo færre er tilmeldt Digital Post.
  Af borgerne over 95 år er 12,1 procent tilmeldt, mens tallet
  ligger på 22,1 procenter for de 85-94-årige og på 45,9
  procent for de 75-84-årige.