Ændringer i menighedsrådet
23-11-2014 18:00

Ændringer i Menighedsrådet

Hanne Christensen har ønsket at forlade menighedsrådet, og er derfor blevet afløst af 1. suppleanten Mona Vestergaard. Svende Grøn er blevet valgt til ny formand. Per Jørgensen er fortsat næstformand og kontaktperson, ligesom Lene Kristensen fortsætter som kasserer.

Hele meninghedsrådet for Hvidbjerg, Lyngs og Jegindø Sogne ser herefter således ud:

Formand: Svende Grøn
Næstformand: Per T. Jørgensen
Kirkeværge, Hvidbjerg: John Michaelsen
Kirkeværge, Lyngs: Ingrid Gramstrup Larsen
Kirkeværge, Jegindø: Lene Kristensen
Kasserer: Lene Kristensen
Kontaktperson: Per T. Jørgensen
Sekretær: Mona Vestergaard
Byggesagkyndig: Johggesagkyndig:

Menighedsrådet vil fordele udvalgsposter på næste møde.