Struer kommune udbyder grunde på Thyholm til salg
20-11-2014 17:00
Struer Kommune udbyder
grunde på Thyholm til salg
 

Så er der sat fire nye emner til salg i Struer Kommune i offentligt udbud - alle uden mindstepris. To af disse udbud er på Thyholm.


Flovlev
Hovedvejen 70
Grundareal: 3.878 m²
Pris: Ingen mindstepris.
Der er byggeret, men ikke byggepligt. Der gøres opmærksom på, at der er registreret to forureninger på grunden (V1 og V2 kortlagt). Forureningen betyder begrænsninger for placering af evt. bebyggelse.

 

Uglev
Merkurvej 5
Grundareal: 366 m2
Pris: Ingen mindstepris
Arealet kan ikke selvstændigt anvendes til opførelse af beboelsesbygning.

Aftale om evt. besigtigelse og yderligere oplysninger om ejendommene forinden afgivelse af bud kan ske ved henvendelse til Mads Houe på tlf. nr. 96848232 (mellem kl. 08.00 og 12.00).

Købstilbud afgives på særskilt udbudsblanket og skal i lukket kuvert mrk. ”Købstilbud” være afleveret til Struer Kommune, Organisation og Udvikling, Østergade 11-15, 7600 Struer senest den 10. december 2014 kl. 12.00.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Byrådet er ikke bundet af de indkomne tilbud, men kan forkaste dem alle. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted.

Eventuelle henvendelse til Struer Kommune mellem kl. 8.00 og 12.00 på telefon 96 84 82 32.