Muslinge-eventyr på vej til Jegindø
19-11-2014 13:00
Muslinge-eventyr på vej til Jegindø )

En investering på 5,5 mio. kr. udvider havnen på Jegindø markant, så der årligt kan landes langt flere muslinger og østers på Limfjordshavnen.

Milliontilskud fra Struer Kommune og Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri sikrer nu, at havnen på Jegindø kan udvides, så der i fremtiden bliver bedre plads til Limfjordsfiskerne og deres fangst.

Kommunen og ministeriet har hver givet 2,5 mio. kr. til udbygningen. Pengene skal blandt andet bruges til en ny lossekaj for muslingefartøjer, en dybere sejlrende og bedre forhold for fiskerne, så de kan klargøre deres fangst til salg direkte fra Jegindø.

Målet er, at havnen vil kunne betjene seks-syv muslingefartøjer samt andre fartøjer til blandt andet østers og søstjerner, der også er stigende efterspørgsel på. Det betyder, at havnen hvert år kan tage 1.500-2000 tons muslinger plus øster og anden fangst fra fjorden. I kroner og øre betyder det, at havnen om fem år forventer at kunne lande for 11 mio. kr. muslinger og 1,5 mio. kr. østers.

Udbygningen af havnen vil også give plads til afsandingscontainere, så forarbejdningen af skaldyrerene kan ske på Jegindø, og fangsten dermed kan blive solgt direkte videre fra øen.

Formanden for Jegindø Havn, Bo Husted Kjeldgaard, er glad for tilskuddene fra ministeriet og Struer Kommune.

- Tilskuddene er en vigtig brik, hvis Jegindø Havn skal overleve i fremtiden. Vi vil jo gerne kunne drive en havn, der kan tage imod en større fangst og have plads til større skibe, og det får vi nu, siger Bo Husted Kjeldgaard.

Struers borgmester Mads Jakobsen vil fredag d. 21. november kl. 11 tage det første spadestik til udvidelsen af havnen, der skal stå færdig i foråret 2015.