Nu kan du indstille kandidater til nytårskuren 2015
13-11-2014 10:00

Nu kan du indstille kandidater

til nytårskuren 2015

 
Struer Kommune søger kandidater til årets prisuddeling under nytårskuren i januar

Borgere i Struer Kommune kan nu sende forslag til hvem der skal modtage de ikke mindre end nu priser.

Alle forslag skal udover begrundelse vedlægges et eller flere digitale billeder af den eller de indstillede i det rette aktivitetsmiljø.

De ni priser

  • Kulturprisen

Struer Kommunes Kulturfond uddeler Kulturprisen.

Fondens formål er at støtte det kulturelle arbejde i Struer Kommune. Denne støtte kan ydes til igangsætning af nye initiativer eller som en anerkendelse af udført indsats, der har styrket kommunens kulturliv. 

  • Årets Idrætsnavn

Struer Kommune kårer i samarbejde med Struer Idrætsforbund Årets Idrætsnavn.

Hædersbevisningen tildeles en idrætsudøver eller et hold, der i årets løb har ydet én eller flere ganske særlige idrætspræstationer.

  • ”Du gør en forskel”-prisen

Struer Kommune uddeler i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund ”Du gør en forskel” prisen.

Prisen er på 5.000 kr. og gives til en lokal idrætsleder, som i det forløbne år vurderes til at have understøttet en markant udvikling inden for et eller flere af idrættens områder: eliteidrætten, breddeidrætten, idræt for særlige målgrupper eller idrætsfaciliteter.

Forslag til en eller flere af de tre ovenstående priser sendes til Struer Kommune, Sekretariatet, Østergade 11-15, 7600 Struer eller på e-mail ou@struer.dk senest tirsdag den 9. december 2014.

  • Struer Kommunes Handicappris

Handicaprådet uddeler Handicapprisen 2014.

Alle kan indstille kandidater til prisen, og alle kan modtage prisen – også selvom kandidaten tidligere har fået prisen. Kravet er blot at den indstillede person, virksomhed, organisation, forening eller lignende har ydet en særlig indsats for, at handicappede i Struer Kommune kan deltage i samfundslivet.

Prisen er et kunstværk af en lokal kunstner.

Begrundet indstilling til Handicapprisen sendes til: Struer Kommune, Handicaprådet, c/o Handicap, Social og Psykiatri, Østergade 15, 7600  Struer – eller på e-mail til: hop@struer.dk senest tirsdag den 9. december 2014.

  • Struer Kommunes Frivillighedspris

Socialudvalget uddeler sammen med Det Frivillige Samråd Frivillighedsprisen på 5.000 kr.

Frivillighedsprisen tildeles en forening, gruppe, person eller projekt i det frivillige sociale arbejde, som har gjort en forskel og styrket trivsel for en gruppe borgere, synliggjort kvaliteten ved frivilligt socialt arbejde, synliggjort sig positivt, øget engagement og virkelyst for frivillige, fået sat fokus på en overset problematik, skabt nye aktiviteter og/eller har fremmet samarbejdet i den frivillige sociale verden.

Der anvendes et særligt ansøgningsskema, som kan fås ved Frivilligcentret – tlf. 23446825.

Alle kan indstille kandidater til prisen til Struer Frivilligcenter, Skolegade 5A, 7600 Struer,  e-mail: mail@struerfrivilligcenter.dk senest tirsdag den 9. december 2014.

  • Struer Hallernes Unglederprisen

Struer Hallerne uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbund ”Ung-leder Pokalen”

Hædersbevisningen gives til en ung leder eller træner i en af Struer Idrætsforbunds medlemsforeninger for en solid, stabil og ulønnet indsats, og derigennem at anspore andre unge til at gå ind i ledergerningen i idræt. Aldersgrænse 25 år.

 

  • Pengeinstitutionernes Foreningspris

Pengeinstitutionerne i Struer uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbund ”Foreningsprisen”

Prisen gives til en forening eller klub, der har opnået fine resultater, men kan også gå til en forening, der har arbejdet godt med børne- og ungdomsarbejdet.

  • Nordea’s lederpris

Nordea Bank uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbunds ”lederpokalen” - en vandrepokal.

Modtageren skal have udført en ulønnet og særdeles dygtig ledergerning i en eller flere af Struer Idrætsforbunds medlemsforeninger. Modtageren skal være bosiddende i Struer Kommune.

Forslag til en eller flere af de tre ovenstående priser sendes til Struer Idrætsforbund v/ Frode Peitersen, Fjordvejen 1, 7600 Struer,  frodep@mail.dk , senest tirsdag den 9. december 2014.

 

  • Hvidbjerg Banks Spejderpris

Hvidbjerg Bank uddeler i samarbejde med ”Samrådet for ikke idrætslige foreninger” Spejderprisen.

Prisen på 1.500 kr. gives til en leder eller person fra spejderne og øvrige uniformerede korps i Struer Kommune, som har gjort sig særlig bemærket.

Forslag til ovenstående pris sendes til Samrådet for ikke idrætslige foreninger i Struer v/ Peter Simonsen, Bredgade 55, 7600 Struer, e-mail: mpsimonsen56@gmail.com  ,  senest tirsdag den 9. december 2014.