Oddesund Nord Vandværk tilladelse til almen vandforsyning
22-10-2014 21:00
Oddesund Nord Vandværk tilladelse til almen vandforsyning  

Struer Kommune har meddelt Oddesund Nord Vandværk I/S tilladelse til fortsat almen vandforsyning.

Indvindingen af grundvand foregår fra vandværkets 3 boringer fra vandværkets 2 kildepladser Gl. Landevej 12a og Følhøjvej 10, 7790 Thyholm.
Vandbehandlingen foregår på Oddesund Nord Vandværk, Gl. Landevej 12a, 7790 Thyholm.

Formålet med indvindingen er almen vandforsyning. Tilladelsen er givet efter § 20 i vandforsyningsloven.

I tilladelsen er desuden truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.

Afgørelse og ikke VVM-pligt samt klagevejledning til begge afgørelser findes i tilladelsen.

Se tilladelsen, klagevejledning, bilag 1 og 2

Se bilag 3 og 4

Se bilag 5 og 6

Se tilladelse til nedsivning af filterskyllevand