Thyholm Private Fællesvandværk almen vandforsyning
22-10-2014 21:00
Thyholm Private Fællesvandværk almen vandforsyning  

Struer Kommune har meddelt Thyholm Private Fællesvandværk tilladelse til fortsat almen vandforsyning

Indvindingen af grundvand foregår fra vandværkets 3 boringer fra vandværkets kildeplads Kalkværksvej 4b, 7790 Thyholm.

Vandbehandlingen foregår på Thyholm Private Fællesvandværk, Kalkværksvej 4b, 7790 Thyholm.

Formålet med indvindingen er almen vandforsyning. Tilladelsen er givet efter § 20 i vandforsyningsloven. I tilladelsen er desuden truffet afgørelse om ikke VVM-pligt.

Thyholm Private Fællesvandværk, tilladelse til almen vandforsyning.

Afgørelse og ikke VVM-pligt samt klagevejledning til begge afgørelser findes i tilladelsen.

Se bilag 2 og 3

Se bilag 4, 5 og 6