Fortsat fremgang i Hvidbjerg Bank
24-10-2014 21:00
Fortsat fremgang i Hvidbjerg Bank

Faldende nedskrivninger og positive kursgevinster bidrager til overskud i de første 9 måneder af 2014.
 
Hvidbjerg Banks resultat før og efter skat for de første 9 måneder af 2014 blev et overskud på 6,6 mio. kr. mod et underskud i den tilsvarende periode i 2013 på 11,6 mio. kr. Banken har formået at fortsætte den positive udvikling fra første halvår af 2014 og har således haft overskud i de seneste 5 kvartaler.
 
Kursreguleringer af værdipapirer og valuta udviser en gevinst på 2,7 mio. kr. mod 1,0 mio. kr. i de første 9 måneder af 2013. Hvidbjerg Bank har i de første 9 måneder af 2014 haft nedskrivninger på 5,5 mio. kr., hvilket er et markant fald i forhold til samme periode i 2013, hvor nedskrivningerne blev på 25,6 mio.
kr. Der har været en god udvikling i bankens engagementer, hvilket har medført, at nedskrivningerne for perioden kan holdes på et acceptabelt niveau.

Overskuddet på 6,6 mio.kr. er tillagt bankens egenkapital.  Basiskapitalen er herefter på 91,5 mio. kr., svarende til en solvens pr. 30. september 2014 på 13,4 %, set i forhold til lovens mindstekrav på 8 %. Banken har beregnet et individuelt  solvensbehov på 9,8 %.Solvensoverdækningen er herefter 3,6 %, hvilket svarer til en overdækning på 24,6 mio. kr. Solvensoverdækningen er steget med 1,3 % i forhold til 31. december 2013.

”Vi er meget tilfredse med den positive udvikling i resultatet og den stigende solvensoverdækning”, udtaler direktør Oluf Vestergaard.
 
De første 9 måneder af 2014 i overskrifter
•  Overskud efter skat på 6,6 mio. kr.
•  Solid tilgang af nye indlånskunder
•  Indlån stiger med 17,7 %
•  Nedskrivninger på 5,5 mio. kr.
•  Kursgevinster på 2,7 mio. kr.
•  Solvensprocent på 13,4 %
•  Likviditetsoverdækning på 112,6 %