Høstgudstjeneste og høstfest
17-09-2014 16:00

Søndag den 21. september kl. 10,30 indbydes der til høstgudstjeneste i Hvidbjerg kirke og med efterfølgende frokost og festligt samvær i Thyholm Kirkecenter.

Ved gudstjenesten vil der blive mulighed for at give en høstgave, som fordeles til forskellige kirkeligt hjælpearbejde.

Ønsker man at "øremærke" sin gave til et bestemt formål, må man lægge en kurvert med angivelse af formål.

"Høst før og nu i ord og billeder" vil være temaet ved samværet i Kirkecentret og der vil både ude og inde være noget at se på og røre ved.