Aalborg Universitet undersøger processen om beslutning af atomaffald
15-08-2014 20:00

Aalborg Universitet undersøger processen
om beslutning af atomaffald

Der er fra forskningens side blevet fulgt forløbet med i processen omkring det radioaktive affald med interesse. Man ser processen som en vigtig sag både i forhold til de samfundsmæssige konsekvenser og i forhold til forskningen i, hvordan man i samfundet træffer beslutninger om så vigtige sager.

Derfor gennemfører studerende ved Aalborg Universitet en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere og politikere i de udpegede områder. Formålet er at indsamle viden om bl.a. borgernes forståelse af problematikken, holdninger,
bekymringer, informationsbehov og deltagelse i processen og oplevelsen heraf samt input til afgrænsningen af miljøvurderingen. Udover at danne grundlag for forskning på området, håber
man også, at resultaterne vil kunne udgøre et konstruktivt supplement i processen for alle involverede.

Undersøgelsen tager ca. 15 minutter at gennemføre. Besvarelserne vil blive behandlet fortroligt.

Som tak for din hjælp, får man mulighed for at deltage i lodtrækningen om 3 flotte præmier. Man skal blot angive sin adresse og/eller telefonnummer i den sidste del af spørgeskemaet for at deltage.

Deadine for deltagelse i undersøgelsen er d. 27. august. Derfor  beder man deltagerne om at færdiggøre undersøgelsen inden da.

Skulle du have lyst til at deltage i undersøgelsen, gåt du ind på følgende adresse:  https://da.surveymonkey.com/s/BBXVGXW

derligere oplysninger kan læses på www.atomaffald.dk