Positiv udvikling i sundheden på Thyholm
14-08-2014 10:00

Positiv udvikling i sundheden på Thyholm

Resultater fra projekt SundhedscenterThyholm viser en positiv udvikling i sundheden på Thyholm.

Befolkningens sundhedstilstand er undersøgt gennem spørgeskemaer, som blev sendt ud i 2011 og igen i 2014. Spørgeskemaerne blev begge gange sendt ud både på Thyholm og i en række sogne rundt om Struer by, kaldet Struer Syd, så der kan laves en sammenligning.

Resultaterne viser, at der i 2011på flere områder var en betydelig dårligere sundhedstilstand på Thyholm end i Struer Syd. Der var fx flere på Thyholm end i Struer Syd, der selv vurderede deres helbred som dårligt. Der var også flere med nedsat arbejdsevne, og flere der vurderede, at de var i dårlig form.

Ved undersøgelsen i 2014 er flere forskelle udlignet. Et eksempel er stress, hvor 27 % på Thyholm i 2011 angav et højt stressniveau. Det er i 2014 faldet til 20 %, hvilket er det samme niveau, som ses i Struer Syd i både 2011 og i 2014.  

Formand for Struer Kommunes sundhedsudvalg Anna Marie Brix Poulsen udtaler: ”Jeg er rigtig glad for at thyholmerne har taget så positivt imod projekt SundhedscenterThyholm. Selvom projektet er iværksat på en formodning om en negativ sundhedstilstand, så er det blevet vendt til noget meget positivt.”

Også med hensyn til sundhedsadfærd er der sket en positiv udvikling. I 2011 var der på Thyholm 21 % af befolkningen, der var rygere. Det er i 2014 faldet til knapt 19 %. I Stuer Syd er der også blevet færre rygere. Her er der sket et fald fra 16 til 15 %.

På Thyholm er der endvidere sket et fald i hvor mange, der har et højrisikoforbrug af alkohol. Et højrisikoforbrug betyder, at mænd drikker over 21 genstande om ugen, kvinder over 14 genstande om ugen. I 2011 havde 9 % på Thyholm et højrisikoforbrug. Det er i 2014 faldet til 5 %.

Et noget overraskende resultat af undersøgelserne er, at der er opstået en stor forskel på, hvor mange der gerne vil ændre deres adfærd. På Thyholm vil 55 % af rygerne gerne stoppe med at ryge, mens det gælder hele 80 % i Struer Syd. Tilbage i 2011 var det stort set lige mange begge steder. Noget tilsvarende ses i forhold til at ændre kost, motions- og alkoholvaner.

Hvorfor der nu er færre på Thyholm, der ønsker at ændre adfærd vides ikke. Én forklaring kan være, at rygere, der gerne ville stoppe, er stoppet. En anden forklaring kan være, at der i de sidste tre til fire år har været meget fokus på sundhed på Thyholm. Projekt SundhedscenterThyholm har gjort en ihærdig indsats for at sætte sundhed på dagordenen, blandt andet ved at ringe rundt til samtlige husstande. Så måske har nogen på Thyholm bare fået nok af sundhed lige nu.

Det vurderes, at projekt SundhedscenterThyholm har haft en positiv effekt på sundheden på Thyholm. Det kan dog ikke afvises, at der også er andre grunde til den positive udvikling. Undersøgelsen viser nemlig også en positiv social udvikling.