Ældreprisen i Struer Kommune
08-08-2014 10:00

Hvem skal have ældreprisen 2014 i Struer Kommune.

Ældreprisenn går til en person eller gruppe af borgere, der i det forgangne år har ydet en stor indsats for at hjælpe ældre over 60 år.

Vær meed til at finde kandidater til Ældrerådets Ældrepris.

Alle i Struer kommune kan indstille en person eller en gruppe til årets ældrepris ved at oplyse kandidatens navn og skrive en begrundelse.

Sendes til: Ældrerådet i Struer Kommune,
Østergade 11, 7600 Struer, att.: Dorthe Høy eller
mail til dhh@struer.dk.
inden 18. august 2014.

Ældreprisen bliver overrakt ved Ældrefesten i StruerHallerne den 4. september 2014.