Nyhedsbrev fra projekt SundhedscenterThyholm juni 2014
24-06-2014 17:00

Konferencen på Tambohus Kro
Konferencen på Tambohus Kro d. 5. maj 2014 var en stor succes. Der fremkom mange spændende diskussioner, som politikerne og ansatte i kommunen lyttede til. Tak for de mange input. Vi tager indtrykkene med os fremover.

SundhedscenterThyholms fremtid
Der er indsendt et forslag til Byrådets budgetforhandlinger om en fortsat økonomisk ramme til videreførelse af SundhedscenterThyholm og de gode erfaringer fra projektet. Sundhedsudvalget har i juni 2014 behandlet forslaget og sendt det videre til prioritering i Byrådet, dog med et reduceret beløb.

Der arbejdes nu politisk videre med budgettet og de økonomiske muligheder.

Endelig vedtagelse af budgettet og dermed også mulighederne for videreførelse af SundhedscenterThyholm og erfaringerne fra projektet sker først i midten af oktober.

I forslaget fra projekt SundhedscenterThyholm er der lagt vægt på, at borgerne prioriterer tilbud i nærmiljøet meget højt, især alkoholbehandlingen og Trivselscafeen, og at borgerne understreger, at tilbuddene kun benyttes, fordi de findes i nærmiljøet.

Afslutning af projekt SundhedscenterThyholm
Der arbejdes i øjeblikket på evaluering af hele projekt SundhedscenterThyholm, så erfaringerne kan samles og videregives til andre, som gerne vil lære af projektet.

Vi har planer om et Åbent Hus arrangement i slutningen af oktober, hvor resultaterne kan fortælles lokalt. Til den tid vil fremtiden for SundhedscenterThyholm også ligge klar. Der vil komme mere om Åbent Hus arrangementet senere.

Vi er her fortsat
Selvom projektet nærmer sig afslutningen, så er vi stadig i gang, og der er fortsat mulighed for sundhedstjek, trivselssamtaler, rygestop, vægtstop, alkoholbehandling, Trivselscafé … Så har du en sundhedsmæssig udfordring, så kontakt os endelig.

Med venlig hilsen

Åse Skytte
Projektleder, MPH
Projekt SundhedscenterThyholm
Sønderlandsgade 5, 1.
7790 Thyholm
Tlf. 96 84 84 77 
Mobil 24 87 38 13