Konference: Forankring af sundhedsfremme og forebyggelse i lokalområdet
09-04-2014 11:00

Konference: Forankring af sundhedsfremme og forebyggelse i lokalområdet

Projekt SundhedscenterThyholm afholder 5. maj 2014 en konference på Tambohus Kro

Struer Kommune og projekt SundhedscenterThyholm vil gerne have indsigt i borgernes og lokale interessenters ønsker og prioriteringer i forhold til den fremtidige sundhedsfremme og forebyggelse i lokalområdet.

Projekt SundhedscenterThyholm har nu eksisteret i godt tre år, og projektet slutter med udgangen af oktober 2014. I projektet er der arbejdet med at udvikle, afprøve og evaluere en række sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i lokalområdet, men hvad skal der ske fremover?

Struer Kommunes sundhedspolitik påpeger, at sundhedspolitik er et fælles anliggende for alle i Struer Kommune. ”Kun et tæt samarbejde mellem kommunen, borgerne i lokalsamfundet, virksomheder, foreninger, organisationer – og selvfølgelig hospitalerne og de praktiserende læger – kan sikre den rette indsats”, står der i sundhedspolitikken.

Spørgsmål der skal drøftes på konferencen:

  • Hvad ser borgerne som de vigtigste sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser på Thyholm (og i Struer Kommune) fremover?
  • Hvilke metoder prioriterer borgerne, at der anvendes?
  • Hvilke forventninger og ønsker har borgerne til kommunen, og hvilke forventninger kan kommunen have til borgerne?
  • Hvad ønsker borgerne og lokalsamfundet at byde ind med?
  • Hvad kan kommunen og lokalsamfundet sammen gøre for at forbedre sundheden?

Vi har inviteret ...
repræsentanter fra forskellige borgergrupper, idrætsforeninger, sociale foreninger
Repræsentanter fra brugerne af projekt SundhedscenterThyholms tilbud
Det Lokale Trivselsråd
Repræsentanter fra skolebestyrelser, forældre bestyrelser, elevråd
Repræsentanter fra relevante kommunale områder (skole, daginstitutioner, ældreområdet, handicap, social & psykiatri, arbejdsmarked)
Repræsentanter fra private virksomheder
Repræsentanter fra andre sundhedsprofessionelle (læger, fysioterapeuter)
Sundhedsudvalget i Struer Kommune

Har emnet din store interesse, har du en mening, du gerne vil udtrykke, men er du ikke blevet inviteret, så kontakt

Projektleder Åse Skytte
aasesk@struer.dk

Vi kan ikke love, at der bliver plads til alle interesserede, men sig alligevel til, hvis du er interesseret.