2000 borgere i Struer Kommune får et spørgeskema om sundhed
15-01-2014 15:00

2000 borgere i Struer Kommune får et spørgeskema om sundhed

2.000 borgere i Struer Kommune vil i løbet af de næste par uger modtage et spørgeskema om trivsel, sundhed og helbred. Undersøgelsen er specielt rettet mod borgere på Thyholm og i Struers øvrige landdistrikter.

Formålet med undersøgelsen er at vurdere effekten af projekt SundhedscenterThyholm, som nu har eksisteret i godt tre år. Der blev udsendt tilsvarende spørgeskemaer i 2011. Ved at sammenligne med resultaterne fra 2011 vil det kunne ses, om der er forskel på udviklingen i sundheden i forskellige områder af kommunen, og om projektet på Thyholm har gjort en forskel.

Der er brug for alle besvarelser, uanset om man er sund og rask eller ej, og uanset om man bor på Thyholm.

Det kan umiddelbart virke underligt at modtage et spørgeskema, som skal vise, om der har været effekt af en indsats på Thyholm, hvis man ikke bor på Thyholm. Men hvis man ikke ved, hvordan det går andre steder, vil det ikke være muligt at sige, om udviklingen på Thyholm er anderledes end den ville have været, hvis der ikke var blevet ydet en særlig indsats.

Jo flere, der besvarer spørgsmålene, jo bedre kan undersøgelsens resultater bruges. Vi håber derfor, at alle vil tage sig tid til at udfylde spørgeskemaet og sende det tilbage.

Med undersøgelsen får vi en uvurderlig viden og et godt grundlag at arbejde videre på. Jo mere vi ved om borgernes sundhed, jo bedre kan vi planlægge, hvad vi skal gøre for at fremme sundheden og forebygge sygdom for alle, som bor i kommunen.

Projekt SundhedscenterThyholm
Ideen med projekt SundhedscenterThyholm har været at flytte kommunens tilbud om sundhedsfremme ud i lokalområdet og tættere på borgerne. Ud over nærhedsprincippet har projektet arbejdet med fire forskellige tilgange til sundhedsfremme:

  • Borgerinddragelse
  • Proaktiv rekruttering
  • Sunde rammer
  • Motiverende metoder

Formålet med hele projektet har været at øge trivsel og sundhed på Thyholm. Desuden har projektet haft til formål at udvikle nye metoder til sundhedsfremme og evaluere, om metoderne virker. Projekt SundhedscenterThyholm er finansieret af Sundhedsstyrelsen.

Har du spørgsmål til undersøgelsen, er du velkommen til at ringe på tlf. 96 84 84 77 eller sende en mail til aasesk@struer.dk.