4 fra Thyholm blev valgt
20-11-2013 01:00

Tirsdagens valg gav det resultat at der blev valgt 4 fra Thyholm.

 De valgte blev: Lene Houe (V), John Christoffersen (S), Kjeld Graversgaard (Kons.), Hans Østergaard (V).

Borgmester blev Mads Jakobsen (V).

Hele den valgt kommunalbestyrelse:
Mads Jakobsen (V)  1775
Niels Viggo Lynghøj (S)  1608
Steen Jakobsen (V)  451
Karin Houmann (S)  424
Lene Houe (V)  402
John Christoffersen (S)  374
Per Jakobsen (V)  360
Martin Hulgaard (Kons.) 448
Flemming T. Sørensen (S)
Anna Marie Brix Poulsen (DF) 492
Ann Møller Nielsen (S)
Marianne Bredal (V) 308
Grethe Hestbech (SF)  346
Rolf Sørensen (V)
Arne Thorgaard (S)
Conni lindbjerg Kristensen (V)
Kjeld Graversgaard (Kons.)
Lars Møller Pedersen (S)
Claus H. Hansen (V)
Flemming Odde (S)
Hans Østergaard (V)