Så er der kommunevalg igen.
14-11-2013 11:00
Så er der kommunevalg igen

Før i tiden kendte vi alle i byrådet , men efter kommunesammenlægningen , så kender de fleste kun en eller to byrødder. Afstanden fra borger til byråd er blevet alt for stor.

Nu er det ikke mere så konkrete sager man diskuterer på vælgermøder men du får generelle armbevægelser i det store rum. Den enkelte sag og det enkelte menneske er ligesom ikke mere eksisterende . Mange føler at de slet ikke bliver hørt.

Sager om byggesagsbehandlingstider i Struer og på Mors på 80 uger i denne valgperiode viser ligesom lidt af problemet. Og nidkære miljøbehandlinger af udbygningsplaner for en række landbrug fortælles oftere og oftere.

Så når man nu skal sætte sit kryds , hvad får man så de næste 4 år ? Og fortsætter udviklingen som intet er sket efter november ? Det er jo op til dig.

Der vil ellers ske meget de næste år. Kystdirektoratet melder om yderligere 60 centimeters vandstigning . Så en række områder vil blive oversvømmet oftere og oftere. Måske vil vi se Oddesundtangerne synke i havet. Måske skal vi bygge diger og dæmninger.

De store virksomheder vil gå nedenom og hjem i et stadigt højere tempo . Hvad skal vi leve af ?

Hvilke planer ligger der for nytænkning og udvikling ?
Ja, det ville man kunne høre på de politiske møder , hvis ikke der var så mange ”indkaldte” partimedlemmer , der tog spørgetiden. Så det hørte vi ikke i Midtpunktet på Thyholm. Udover planer om flere lejligheder på havnen i Struer.

Der mangler ligesom potens i debatten. De gode ideer har svare vilkår.
Hvad med at også du gav den en skalle i debatten.

Ian Jordan