Alkoholbehandling på Thyholm
22-10-2013 09:00

Alkoholbehandling på Thyholm

Der er nu mulighed for alkoholbehandling på Thyholm. Tidligere skulle al alkoholbehandling for Struer kommunes borgere foregå i Holstebro. Men alkoholbehandlerne tilbyder nu at komme til Thyholm hver tirsdag formiddag, så individuelle samtaler kan foregå lokalt.

Alkoholmisbrug har store konsekvenser. Foruden helbredsmæssige konsekvenser for misbrugeren, samt risiko for trafikulykker og andre ulykker, har alkoholmisbrug også store sociale konsekvenser i form af sygefravær, skilsmisser, omsorgssvigt af børn, vold og kriminalitet.

Alkoholmisbrug erkendes desværre ofte meget sent. Det er ikke ualmindeligt, at en person har haft et alkoholmisbrug i op til ti år, inden vedkommende kommer i behandling. Det skal det nye tiltag på Thyholm gerne hjælpe med at rette op på. Ved at tilbyde behandling i lokalområdet er én af barriererne for at komme i behandling forhåbentlig nedbrudt.

Center for Rusmiddel og Forebyggelse tilbyder råd og vejledning samt afklarende samtaler i forhold til alkoholproblematikker. Der vil blive givet en generel orientering vedrørende centrets tilbud om gruppeforløb og undervisningsforløb. Gruppeforløbene foregår dog fortsat i Holstebro.

Såvel borgere med alkoholmisbrug som pårørende er velkomne. Pårørende kan komme alene eller sammen med den misbrugende.

Ifølge Region Midtjyllands sundhedsprofil ’Hvordan har du det?’ har 31 % af mændene og 10 % af kvinderne i Struer Kommune et risikabelt alkoholforbrug.

Sundhedsstyrelsens udmeldinger om alkohol:
• Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred
• Drik ikke alkohol for din sundheds skyld
• Du har lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et ugentligt forbrug på 7 genstande eller mindre for kvinder og 14 genstande eller mindre for mænd
• Du har høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere end 14 / 21 genstande om ugen
• Stop før 5 genstande ved samme lejlighed
• Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld
• Er du ældre – vær forsigtig med alkohol
• Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol
• Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe for 5 genstande ved samme lejlighed