Salg af erhvervsareal ved A. C. Hoppesvej, Thyholm
05-10-2013 17:00
Salg af erhvervsareal ved A. C. Hoppesvej, Thyholm

Struer Kommune sælger erhvervsareal ved A. C. Hoppesvej, Thyholm, matr. nr. 28 Barslev By, Hvidbjerg. Erhvervsarealet udbydes til salg uden fastsættelse af mindstepris. Der kan bydes på det samlede areal eller på delarealer. Købstilbud skal afgives senest den 25. oktober 2013 kl. 12.00.

Budsummen skal angive prisen pr. m2.

Udbudsmaterialet, herunder udbudsblanket, udbudsbetingelser samt øvrige oplysninger om ejendommen kan rekvireres ved henvendelse til Struer Kommune eller ses herunder.

Aftale om evt. besigtigelse før afgivelse af bud kan ske ved henvendelse til Mads Houe på tlf. nr. 96 84 82 32 mellem kl. 08.00 og 12.00.

Købstilbud afgives på særskilt udbudsblanket og skal i lukket kuvert mrk. ”Købstilbud A.C. Hoppesvej” være afleveret til Struer Kommune, Sekretariatet, Østergade 11-15, 7600 Struer senest den 25. oktober 2013 kl. 12.00.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 472 af 20. juni 1991 om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme. Byrådet er ikke bundet af de indkomne tilbud, men kan forkaste dem alle. Indkomne købstilbud er fortrolige indtil salg har fundet sted.

Evt. henvendelse til Struer Kommune - telefon 96 84 82 32 – E-mail: houe@struer.dk