Alkohol i familien – foredrag i Midtpunktet
26-09-2013 10:00
Alkohol er en del af det danske samfund på godt og ondt. Men alkohol er samtidig et stort tabu.
Det er for de fleste mennesker – både private og professionelle – svært at tale om alkoholproblemer. Det gælder både, hvis man selv har et alkoholproblem, eller man oplever, at andre har et problem.
Projekt SundhedscenterThyholm vil gerne være med til at bryde tabuet om alkohol.

Torsdag 3. okt. kl. 19.30 er der foredrag i Midtpunktet, Thyholm.
Alkoholbehandlere fra Alkoholbehandlingen i Holstebro vil sammen med vestjyske familier, der selv har haft alkoholproblemer fortælle om, hvad alkohol gjorde ved familien, og hvad der kan gøres ved problemet.
Foredraget kan forhåbentlig være med til at give folk en anledning til at tale om, hvor meget alkohol fylder i deres hverdag.

Et alkoholproblem i en børnefamilie belaster alle familiens medlemmer: den voksne, der drikker, partner og børnene. Alkohol kan medføre alvorlige fysiske, psykiske og sociale problemer for alle. For børnene kan problemerne vise sig både under opvæksten og senere i ungdoms- eller voksenlivet.
Partneren belastes ofte psykisk af alkoholproblemet i lige så høj grad, som den voksne, der drikker. For børnene betyder det, at de risikerer at miste opmærksomhed fra begge forældre. Jo tidligere en familie får hjælp, des større er mulighederne for at undgå eller mindske disse skader og sikre børnene trivsel og en god udvikling.
I 75 – 90 % af alle sager om omsorgssvigt, er alkohol en gennemgående faktor.

I Struer Kommune har 31 % af mændene og 10 % af kvinderne et risikabelt alkoholforbrug.
Sundhedsstyrelsen sætter igen i år fokus på alkohol i uge 40, denne gang under overskriften ’Alkohol og helbred’

Sundhedsstyrelsens udmeldinger om alkohol
• Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred
• Drik ikke alkohol for din sundheds skyld
• Du har lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et ugentligt forbrug
  på 7 genstande eller mindre for kvinder og 14 genstande eller mindre for
  mænd
• Du har høj risiko for at blive syg på grund af alkohol, hvis du drikker mere
  end 14 / 21 genstande om ugen
• Stop før 5 genstande ved samme lejlighed
• Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol
  for en sikkerheds skyld
• Er du ældre – vær forsigtig med alkohol
• Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol
• Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe
  for 5 genstande ved samme lejlighed

For yderligere informationer kontakt:

Projektleder Åse Skytte, SundhedscenterThyholm, tlf. 96 84 84 77 / 24 87 38 13