Fælles front mod alkohol på Thyholm
15-08-2013 15:00
Fælles front mod alkohol på Thyholm

Projekt SundhedscenterThyholm sætter i efteråret spot på alkohol. Første punkt er et kursus for alt frontpersonale, som har deres gang på Thyholm.

Et kursus om, hvordan du spotter, at det menneske, du møder har alkoholproblemer. Hvordan får du øje på, at det barn, du træner eller underviser, lever i en familie med alkohol? Og ikke mindst, hvordan handler du, når du har fået mistanken.

Undervisere på kurset er fra Alkoholbehandlingen i Holstebro, som jo også er Struer Kommunes alkoholbehandling.

Kurset vil være for alle pædagoger, lærere, hjemmehjælpere, frivillige trænere osv., som arbejder med borgere på Thyholm.
Konkret er der tale om et kursus på 2 gange 4 timer onsdag og torsdag eftermiddag i uge 38.

Er du interesseret, så henvend dig til
Projektleder Åse Skytte
Projekt SundhedscenterThyholm
Tlf. 96 84 84 77
Mail: aasesk@struer.dk