”Thyholm – foreningen for udvikling og sammenhold” en realitet
18-06-2013 00:00
”Thyholm – foreningen for udvikling
og sammenhold” en realitet


Der var mødt 50 personer frem for at være med til at stifte den nye forening – Thyholm, foreningen for udvikling og sammenhold”. Her fortalte arbejdsgruppen om forløbet siden d. 4. april og til denne aften.

Inden den stiftende generalforsamling var Struers kommunaldirektør, Claus Damgaard, inviteret til at fortælle om samarbejdsmuligheder med Struer kommune.

Under den stiftende generalforsamling blev der vedtaget 4 punkter under foreningens formål:
1. Foreningen er upolitisk.
2. Foreningens formål er at virke for Thyholms beboere ved at igangsætte og repræsentere aktiviteter af fælles interesse, der skaber vækst og udvikling på Thyholm, og udadtil ved at værre i kontakt med relevante myndigheder. Den skal arbejde for tiltag, der kan medvirke til at udvikle området, samt fastholde og udbygge sammenholdet blandt beboerne.
3. Foreningen gennemfører egne projekter, der retter sig mod at bibeholde og udvikle bosætning, offentlige institutioner, handelslivet, kultur, erhvervsliv og turisme på Thyholm.
4. Foreningen skal i samarbejde med Struer Kommune til stadighed arbejde for at skabe de bedste rammer for udvikling og vækst på Thyholm.

Følgende blev valgt til bestyrelsen, der efterfølgende har konstituret sig: 
Ib Lauerberg, formand, 2 år
Kristian Pinnerup, næstformand, 1 år
Mona Pinholt, kasserer, 1 år
Lene Støttrup, sekretær, 1 år
Torbeen Villadsen, 2 år
Pernille Kongsgaard Jacobsen, 2 år
Dorthea Olsen, 2  år

Suppleanter:
Michael Nygaard
Lisa Kirkeby

Revisorer:
Maria Ottesen
Birgit Iversen
Suppleant Poul E. Gravgaard

Alle der har bopæl på Thyholm 7790 kan nu melde sig ind i den nye forening, og dermed blive medlem og aktivt støtte med både penge og arbejdskraft.

Der blev vedtaget følgende kontingenter:
Pensionist medlemsskab   kr. 100,00
Personligt medlemsskab   kr. 200,00
Firmamedlemsskab          kr. 500,00

Personer, der bor udenfor postnr. 7790 får mulighed for et støttemedlemsskab uden stemmeret.
Støttemedlemsskab          kr. 100,00
Firma Støttemedlemsskab kr. 500,00

Tilmelding kan ske hos El-Jacobsen, Hvidbjerg.

Bestyrelsen melder, at de er klar til at trække i arbejdstøjet, og vil give alle de informationer der er muligt undervejs.