Nyt kirkeskib i Jegindø Kirke
22-05-2013 13:00

Jegindøfonden til bevarelse af gamle redskabsskure på Jegindø har besluttet at skænke et nyt kirkeskib til Jegindø Kirke.

Årsagen er, at det i år er 25 år siden fonden blev stiftet. Menighedsrådet har sagt ja tak til gaven og alle nødvendige tilladelser til ophængningen er givet.
I modsætning til den hidtidige tradition for hvilke skibe, der ophænges i vore kirker – spektakulære fuldriggere og orlogsfregatter for fulde sejl – vil der være tale om et helt moderne og lokalt fartøj – en moderne muslingekutter.

Det nye kirkeskib vil således afspejle den tid det er hængt op i, ligesom det vil understrege det lokale tilhørsforhold, idet forbilledet er en eksisterende
og aktiv muslingekutter, der er hjemmehørende i Jegindø havn.

Jegindøfondens stiftelsesdato er den 29. juni 1988. Der arbejdes derfor på at kirkeskibsophængningen kan finde sted lørdag den 29. juni 2013.

Lidt om baggrunden for dette projekt
Tanken opstod for nogle år siden i Jegindøfondens bestyrelse og man besluttede efterfølgende at søge tankerne realiseret. 25-året for Fondens
stiftelse blev valgt som den ophængningsdato, der skulle arbejdes frem imod.

Der blev truffet aftale med Johannes Kvist Nielsen, Viborg, som i tidens løb har bygget smukke skibsmodeller. I 2012 måtte han desværre melde fra og arbejdet blev overtaget af Jens Bødker, Bramdrupdam, ligeledes med erfaring på området.

På Fondens årsmøde i februar blev skroget præsenteret. Ulla Barslund, Jens Bødkers hustru, er fotograf og billedkunstner og vil fotodokumentere byggeprocessen.

Billederne vil senere danne grundlag for en sommerudstilling i Æ`Fywerhus, i et af fondens bevarede redskabsskure.

For god ordens skyld skal det understreges, at når der er brugt udtrykket ”nyt skib” er det ikke fordi Jegindøfondens skib skal erstatte det skib der allerede hænger i kirken. Tværtimod. Muslingekutteren er tænkt som et supplement til det traditionelle kirkeskib, som er en fregat, der bærer navnet ”Dannebrog”.
Det gamle traditionelle skib og det nutidige skib vil klæde hinanden og vise, at der også er plads til nytænkning i kirken.

Klib fra kirkebladet.