120 thyholmere stifter borgergruppe
07-04-2013 11:00
120 thyholmere stifter borgergruppe
Torsdag den 4. april var der mødt 120 thyholmere op for at blive instireret til at etablere en eller anden form for borgerforening, der skal tage hånd om den udvikling og samarbejde der i øjeblikket mangler på flere fronter.

En af intiativtagerne til mødet, Ib Laurberg stillede spørgsmålet om vi var klar til at tage konsekvenserne af at der ikke skete noget. Og opfordrede forsamlingen til at være med til at skabe bedre sammenhold, byfornyelse og udvikling både i Hvidbjerg og på hele Thyholm.

Til mødet havde initiativgruppen engageret Bjarne Nielsen fra Vestervig og planchef ved Struer Kommune Bjarke Danvig.

Bjarne Nielsen er en af initiativtagerne til den succesfulde byfornyelse der er sker i Vestervig. Bjarne Nielsen fortalte om hvordan det var lykkedes med hjælp fra kommune, fonde og byens borgernes at få opkøbt og revet 15 huse ned og etableret rigtig mange nye initiativer. Der blev også fortalt om hvordan borgerne i Vestervig havde grebet situation an da de stod med en by, der var ved at blive overtaget af Låsby Svendsen. Man havde gjort meget ud af at styre initiativerne i en masse små grupper. Disse grupper havde selv ansvaret for at styre deres projekt, også økonomisk. Det var virkeligt et inspirerende indslag, der gav de fremmødte noget at tænke over.

Planchef Bjarke Danvig fra Struer kommune fortalte om den demografiske udvikling og om hvordan tidsånd og infrastruktur påvirker vores valg, når vi skal bosætte os. Bjarke Danvig mente, at folk godt kunne sige at det var naturen der betød noget, men at det i virkeligheden var – tæt på motorvej - eller - i nærheden af storby - der talte.

Han mente at det var en egns økonomiske satsning og kvaliteten af initiativer, der var afgørende for om man var i stand til at indfange tidens strømninger og blive et populært bosætningsområde.

Bjarke Denvig havde en positiv melding med, nemlig at husene på Thyholm er i en bedre stand end husene var i Vestervig.

Der blev nedsat en arbejdsgruppe som kom til at består af Pernille Jacobsen, Christian Esbersen, Kristian Pinnerup, Marie Ottesen, Ea Skovgaard, Dorthea Olsen, Mona Pinholt, Knud Aage Jensen, Lene Støttrup, Michael Nielsen og Ib Laurberg.

Et af de første mål må være at få etableret en borgerforening. Og ellers kan man jo kun opfordre folk, der har en god ide, om at melde sig.

Thyholm.dk er klar med at etablere hjemmesider til kommende projekter, hvis man er interesseret.