Kunstudstilling: RADAR
14-05-2021 10:00


Kunstudstilling: RADAR

Soloudstilling af Christian Skjødt Hasselstrøm
14. maj til 8. august 2021, hver dag fra 10-17

Udstillingen RADAR af Christian Skjødt Hasselstrøm er en undersøgelse af forholdet mellem teknologi, mennesket og dets omgivelser. Med radarteknologi og lyd som kunstnerisk materiale omsættes Regelbau 411’s indre og ydre omgivelser til dynamiske lydlandskaber og immersive miljøer. 

I radiobølgernes rejse mod horisonten og ekkoet fra signalets møde med fjerne objekter ligger fortællingen om radaren som en teknologisk budbringer af usynlige fænomener. Begrebet ‘remote sensing’ eller ‘telemåling’ beskriver denne tilnærmelse og tilegnelse af informationer om objekternes tilstedeværelse, som vores eget sanseapparat ikke kan opfatte, og som i historiske og meteorologiske sammenhænge har varslet om fremtiden: missilets hastighed og retning i krigszoner; orkanens kurs mod land.

Som sådan repræsenterer radaren en udvidelse af vores sansers rækkevidde og berøringsflade, der giver os mulighed for at handle og virke i ellers usete rum: stumme data på visuelle displays afgør menneskets næste træk.

I udstillingen sætter Skjødt Hasselstrøm lyd til specialudviklede radarer, der transmitterer fra bunkernes indre og ydre omgivelser. Gennem lyden berøres vi direkte af bunkernes labyrintiske arkitektur; broen der går op; et tog der kører forbi. Her opløses forestillingen om mennesket som den ubestridte hersker med kontrolpanelets fravær, der ansporer os til at være lydhøre over for omgivelserne på nye måder.

Således peger Skjødt Hasselstrøm på et sanseligt og materielt nærvær, der risikerer at gå tabt med teknologiens omsiggribende betydning. Som et ekko fra fortiden og en varsling om fremtiden, står RADAR som symbol på en kropslig forbindelse med verden og lyden af altings uundgåelige sammenvævning.

Christian Skjødt Hasselstrøm (DK) arbejder som kunstner og komponist i feltet mellem lyd, visualitet og videnskab. I sin praksis udfordrer og undersøger han, hvordan vi sanseligt oplever og interagerer med vores omgivelser. Med et ofte stedsspecifikt og videnskabeligt afsæt skaber Skjødt Hasselstrøm totalinstallationer og immersive miljøer opbygget af autonome systemer. Her kan værkerne opleves som manifestationer eller vidner til grænserne for vores sansning og perception af den fysiske verdens materialitet og fænomener.

Udstillingen er støttet af Statens Kunstfond, Nordisk Kulturfond, Færchfonden, Det Obelske Familiefond, Dansk Komponistforening, Koda Kultur og Struer - Lydens By. Projektet er udviklet og produceret i samarbejde med B&O og OZ3EDR – EDR Struer.

 

 
 
Aktivitetssted:
Regelbau 411, Oddesund
Arrangement starter:
14-05-2021 10:00
Arrangement Slutter:
08-08-2021 17:00