Gudstjenester i september måned
01-09-2020 00:00

Gudstjenester i september måned

13. september
14. s.e. Trinitatis
   
Hvidbjerg Kirke 9.00 Lars G. Sandfeld

Lyngs Kirke

9.00 Thomas Buelund
Jegindø Kirke 10.30 Lars G. Sandfeld
Odby Kirke 10.30 Thomas Buelund
20. september
15. s.e. Trinitatis
   
Hvidbjerg Kirke 9.00 Liv Marit Tjelle Holm
Jegindø Kirke 10.30 Thomas Buelund
Søndbjerg Kirke 9.00 Thomas Buelund
27. september
16. s.e. Trinitatis
   
Pastoratsgudstjeneste
Gl. Landevej 1, Odby
10.30 Liv Marit Tjelle Holm
Thomas Buelund

 

Aktivitetssted:
Kirkerne på Thyholm
Arrangement starter:
01-09-2020 00:00
Arrangement Slutter:
30-09-2020 00:00