Thyholm Vandværk - Generalforsaming
25-02-2020 00:00

Thyholm Vandværk

Generalforsaming
Tirsdag den 25. februar på Tambohus Kro

Dagsorden i følge vedtægterne -
herunder behandling af indkomne forslag/vedtægtsændringer,
som skal være formanden i hænde senest den 11. feb.

På bestyrelsens vegne
Tom Hald

Aktivitetssted:
Tambohus Kro
Arrangement starter:
25-02-2020 00:00
Arrangement Slutter:
25-02-2020 00:00