Generalforsamling - Thyholm Vandværk
19-02-2020 19:00

Thyholm Vandværk
afholder
ordinær generalforsamling

onsdag den 19 februar kl. 19.00 i Midtpunktet

Dagsorden ifølge vedtægterne
- herunder behandling af indkomne forslag/vedtægtsændringer, som skal være formanden i hænde senest den 14. februar.

På bestyrelsens vegne
Benny Møller

 

Aktivitetssted:
Arrangement starter:
19-02-2020 19:00
Arrangement Slutter:
19-02-2020 21:00