Gudstjenester på Thyholm i september
01-09-2019 00:00

Gudstjenester i september måned

1. september
11.s.e.Trinitatis
   
Lyngs Kirke 9.00 Morten Krogh Nielsen
Jegindø Kirke 13.30 Morten Krogh Nielsen
Odby Kirke  10.30 Morten Krogh Nielsen
Kirkekaffe
8. september
12.s.e.Trinitatis 
   
Hvidbjerg Kirke 10.30 Thomas Buelund
Høstgudstjeneste
Søndbjerg Kirke   Jan Bjernlund
15. september
13.s.e.Trinitatis
   
Hvidbjerg Kirke 9.00 Thomas Buelund
Kirkekaffe
Jegindø Kirke 10.30 Thomas Buelund
Søndbjerg Kirke 10.30 Per Toftdal
Høstgudstjeneste
Kirkekaffe
22. september
14.s.e.Trinitatis
   
Lyngs Kirke 10.30 Lars G. Sandfeld
Jegindø Kirke 10.30 Thomas Buelund
Høstgudstjeneste
Odby Kirke 9.00

Lars G. Sandfeld

28. september    
Lyngs Kirke 10.00 Thomas Buelund
29. september
15.s.e.Trinitatis
   
Hvidbjerg Kirke 10.30 Lars G. Sandfeld
Jegindø Kirke 9.00

Lars G. Sandfeld
Kirkekaffe

Søndbjerg Kirke 10.30 Thomas Buelund
Aktivitetssted:
Thyholms kirker
Arrangement starter:
01-09-2019 00:00
Arrangement Slutter:
30-09-2019 00:00