Egnshistorisk Forening - generalforsamling
21-02-2019 19:30

Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø

Generalforsamling og foredrag

Torsdag den 21. februar kl. 19.30 i Midtpunktetet

"Bunkeren - dansk bygget, dansk lavet, dansk betalt"
ved Michael Christensen

Aktivitetssted:
Midtpunktetet, Thyholm
Arrangement starter:
21-02-2019 19:30
Arrangement Slutter:
21-02-2019 22:00