Hvidbjerg Bypark

Efter at Brugsen-bugningen er fjernet er der opstået en mulighed for at få etableret en bypark i Hvidbjergs Centrum og i den forbindelse har Hvidbjerg og Omegns Borgerforening i samarbejde med Struer kommune fået udviklet nogle forslag til hvad en Bypark kan indeholde. Nu vil man gerne have nogle forslag og ideer fra borgerne.

Der planlægges et fællesmøde, hvor man vil have byens borgere til at komme med forslag.

Hvidbjerg og Omegns Borgerforening har fået udarbejdet nogle skitse- og ideoplæg af Hvidbjerg Bypark ...