Den selvejende institution ”Thyholm i bevægelse” og Thyholm Murer A/S har indgået en lejeaftale omkring den gamle rådhusbygning i Hvidbjerg, gældende fra den 1. januar 2015. Rådhusbygningen har stået delvis ubrugt hen siden kommunesammenlægningen mellem Thyholm og Struer.

Den 1350 kvm. store bygning skal fremover være centrum for Nordvestjyllands nye kunst- og kulturcenter. Efter planen vil den selvejende institution ”Thyholm i Bevægelse slå dørene op til et nyt og spændende kunst- og kulturcenter i Hvidbjerg fredag den 13. februar kl. 13,13.

Den selvejende institutions formål er på almennyttigt grundlag at udstille og sælge kunst, samt formidle kunst og kultur, drive antikvarisk boghandel, udleje kreative værksteder og drive hjemmesiden Thyholm.dk.

Stedet vil blive drevet af frivillige og der vil blive mange muligheder for at få tilfredsstillet sine behov for kunst og kultur. Lige fra at se på kunst fra anerkendte kunstnere fra hele landet og til at leje sig ind i et kreativ værksted.

Søger frivillige
Frivillige kan allerede nu komme ud af busken og være med til at forme projektet. Søndag den 30. nov. kl. 14,00-17,00, i forbindelse med Hvidbjerg Handelsstandsforenings juleudstilling, vil der være ÅBENT HUS på Mississippi (Det gamle rådhus) hvor interesserede kan komme for få en orientering om kunst- og kulturcentret. Endvidere vil Thyholm.dk være på julemessen i Midtpunktet i Hvidbjerg den 8. og 9. nov., hvor man også vil kunne få information.

Overskuddet ved driften skal anvendes til forbedringer eller udvidelse af lokaliteter. Ud over rimelige henlæggelser til dette formål og konsolidering skal overskuddet uddeles til kultur- og sportsforeninger på Thyholm og Jegindø.

Der bliver mulighed for at se på billedkunst, skulpturer, keramik, glas og anden kunsthåndværk. Noget vil blive udstillet i skiftende udstillinger og andet vil blive præsenteret i centrets kunstshop.

Thyholm i bevægelse
er en selvejende institution, der ledes af en bestyrelse, en daglig leder og frivillige.

Aktiviteterne kommer til at køre under følgende navne:

MISSISSIPPI
Jeg elsker bøger
Thyholm.dk
Thyholms Kreative Værksteder

Alle aktiviteter vil ske i det gamle rådhus i Hvidbjerg.

Den aktuelle bestyrelse er: Bruno Nordensgaard, formand, Laif Toft Andersen, næstformand, Michael Ambolt Jensen og Lars Peter Nordensgaard.

 

Indretning af lokaler:

Stuen:
Reception med butik og e-handel
Kontor
Mødelokale
3 faste kunst installationer
5 udstillingslokaler
Aktivitetsrum for børn – legovæg og tangramvæg
Cafe

Hvis og når det bliver muligt, skal cafe og aktivitetsrum for børn flyttes til 1. sal

Første sal:
Litteraturstue – Jeg elsker bøger
9 udstillingslokaler

Kælder:
Opholdsrum/Kantine til frivillige og folk i de kreative værksteder.
7 lokaler til kreative værksteder til udlejning.
Arkiv
Antikvarisk boghandel – jeg elsker bøger – e-handel.
 

MISSISSIPPIS …

Visionen
Mississippi skal være med til at øge interessen for kunst og kultur lokalt, i Vestjylland og Danmark, samt være med til at skabe debat om kunst og kultur.

Mission
Som nationalt kultur- og kunstcenter, er det Mississippis mission at præsentere dansk kultur samt dansk kunst.
Det skal være Mississippis mission at give besøgende gæsten mulighed for skabe deres egen oplevelse af kunst og kultur.

FOCUSOMRÅDER
Nyskabende og utraditionelt
Kulturel budbringer
Udfordre de besøgende
Stor oplevelsesværdi
Nationalt kvalitet
Samarbejde med omverdenen

Målsætning
Mississippi vil være et kultur- og kunstcenter for den nysgerrige person og den udfordrende kunst og kultur og være et mødested hvor kunst og kultur skal være med til at skabe debat, flytte grænser og skabe oplevelser.
Mississippi skal være økonomisk og kunstnerisk uafhængig.
 
Kunsten
På Mississippi kan man gennem kunst og kultur få en fornemmelse af hvor samtiden befinder sig og er på vej hen. Den enkelte person skal kunne placere sig selv i den omverden man befinder sig i.

Udstillinger 
Mississippi præsenterer et varieret udbud af udstillinger på et højt kvalitetsniveau der vækker regional opmærksomhed og skaber optimal publikumsinteresse.
  
Formidling
Mississippi formidler kunsten med det bredest mulige sigte på en varieret, engageret og nyskabende måde.
  
Samarbejde 
Mississippi skal være en attraktiv samarbejdspartner for udvikling af kunst- og kulturoplevelser, både lokalt, regionalt og nationalt.

Henv. kan ske til
Bruno Nordensgaard, formand, 3116 4718
bruno@bnordensgaard.dk